Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9AOÇ Davaları Haritası
Atatürk Orman Çiftliği alanlarında askeri alana ve yapılaşmaya yargıdan izin yok

Atatürk Orman Çiftliği alanlarında askeri alana ve yapılaşmaya yargıdan izin yok

Yargı, Etimesgut’taki AOÇ alanında yapılaşmaya dur dedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi hukuk kazanımlarıyla devam ediyor.  Yargı,  Etimesgut’ta tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı sınırlarındaki alanın askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına izin vermedi.

Ankara 4. İdare Mahkemesi,  Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin yürütmesini durdurdu.

Uzun erimli yürüttüğümüz AOÇ mücadelemizde bu karar çok önemlidir, mücadele azmimizi bir kez daha perçinlemiştir

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarından parçacıl plan değişikleri ile talan süreci devam ederken bir plan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. AOÇ alanlarında Özel Kuvvetler Komutanlığı Konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanmasına ilişkin kiralanan alanın askeri alan ilan edilerek yapılaşmaya açılmasını yargıya taşıdık. Atatürk Orman Çiftliği alanları kamusaldır kamuya kapalı olamaz. Yargı bir kez daha AOÇ Alanları askeri alan olamaz ve yapılaşmaya açılamaz diyerek yürütmeyi durdurma verdi. Uzun erimli yürüttüğümüz AOÇ mücadelemizde bu karar çok önemlidir, mücadele azmimizi bir kez daha perçinlemiştir. Bilimden ve teknikten aldığımız güçle Atatürk’ün bize emanet ettiği toprakları korumaya devam edeceğiz” dedi.

Candan şöyle devam etti:

“Mahkeme gerekçesinde, ‘ 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında belirtilen kamuya kapalı pasif yeşil alan kullanımından -askeri alan- kullanım türüne dönüştürülmesinin üst ölçekli plana aykırı olduğu, ayrıca askeri kullanım alanına ilişkin bu yerin de neden seçildiğinin plan açıklama raporunda yer verilmediği hususları göz önüne alındığında, tesis edilen plan değişikliği işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve ayrıca şehircilik ilke ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, işlemin yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir’ ifadeleriyle bunu ortaya koymuştur.”

 

Atatürk Orman çiftliği kamuya açık olmalıdır. Askeri alan kullanımı kamuya kapalı pasif yeşil alan içermektedir

“Telafisi imkansız zararlar doğmadan söz konusu dava konusu plan değişiklikleri iptal edilmelidir” diyen Candan sözlerine şöyle devam etti:

“Kamu yararı gözetilmeksizin askeri alan vasıflı plan değişikliği yapıldığı, koruma kararı olan bir yer için bu şekilde plan değişikliği yapılması kabul edilemez bir durumdur. Yargı da bilirkişi raporunu esas alarak, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bilirkişi raporunda da, ‘Üst ölçekli planlar genel ilke ve kararları veren üzerinden ölçü alınmayan ancak yönlendirici olması nedeniyle alt ölçekli planları şekillendiren planlar olduğu, dava konusu plan değişikliğinin yapıldığı alan 16.02.2017 tarih ve 252 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına göre; -Diğer Başkentlik İşlevleri ve Atatürk Orman Çiftliği Doğal ve Tarihi Sit Alanı'' notasyonunda bulunduğu,.. 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına göre -kent içi açık yeşil sistem açısından Atatürk Orman Çiftliği tarihsel ve kültürel açıdan önemli bir değer olarak görüldüğü, Atatürk Orman Çiftliğinin planlama ilkesi doğrultusunda korunup, geliştirilmesi temel esas alınan üst ölçek plan hükümlerine göre alt ölçek planlarını şekillenmesinin gerektiği, -askeri alan- kullanımını açık yeşil alan kullanım türünden farklı kamuya kapalı pasif yeşil tanımı içerdiği, böyle bir kullanım türünün Atatürk Orman Çiftliği alanı Koruma Amaçlı İmar Planı genel hükümlerinden de farklı bir içeriğe sahip olması nedeniyle üst ölçek plan kararlarına aykırı olduğu,( ...) Plan değişikliği açıklama raporunda dava konusu alanın Özel Kuvvetler Komutanlığı Konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığına kiralanan 3257 ada 5 numaralı parselin 25 ha'lık kısmının ihtiyaçları doğrultusunda askeri alan olarak planlandığı, askeri tesislerin kent dışına çıkarılması planlanmakta iken kent merkezinde yeniden askeri alan ilan edilmesinin çelişki yarattığı ve plan değişikliği ile askeri alan kullanımın yer seçiminin plan açıklama raporunda belirtilmediği, keşif esnasında Etimesgut havaalanına yakınlığı nedeniyle seçildiğinin sözlü olarak belirtildiği, sözü edilen yer seçimi gerekçesinin kamusal yararının Mahkemenin takdirine bırakıldığı, dava konusu imar planı değişikliğinin üst ölçekli plan olan 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı hükümlerine ve temel ilkelerine uygun olmadığı, kullanım kararları bakımından üst ölçekli planlar ile plan hiyerarşisini sağlamadığı ve dolayısıyla plan değişikliğinin planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı’ yönünde görüş bildirilmiştir.”

Candan, “Bilirkişi raporuyla da söz konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılığı gözler önüne serilmiştir. Telafisi imkansız zararlar doğmadan söz konusu dava konusu plan değişiklikleri iptal edilmelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Toplam Görüntülenme : 19279
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
AOÇ Medipol Plan değişikliği davasında bilirkişi raporu yayınlandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  plan değişikliği yapılarak Medipol’e tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği toprakları için mücadeleden vazgeçmiyor.
17 Temmuz 2023
Yargı, AOÇ’de emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir hukuk zaferi daha kazandı. Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetine aykırı olarak AOÇ’de Emniyet Hizmet Binası yapımını yargıya taşımıştı.
09 Mart 2023
Mimarlar : Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, fabrikadan, rezidansa geçit yok!
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk  Orman Çiftliği’nde,  Çimento Fabrikası alanında  LİMAK’ın  rezidans ,avm yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından  yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşımıştı.
02 Ocak 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!