Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9AOÇ Davaları Haritası
Yargı, AOÇ’de emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Yargı, AOÇ’de emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar: Yargıdan gelen güzel haberle, AOÇ mücadelemiz güçleniyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir hukuk zaferi daha kazandı. Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetine aykırı olarak AOÇ’de Emniyet Hizmet Binası yapımını yargıya taşımıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ’de daha önce farklı parsel ve adada emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini de iptal ettirmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi, aynı alanda farklı parselde yeni plan değişikliği yapılınca, bu plan değişikliğini de yargıya taşıdı.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi SİT alanında resmi kurum yapımına (emniyet hizmet alanı)  ilişkin yeni plan değişikliğini de iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, AOÇ’de talanda ısrar edenlerin peşini bırakmadık. AOÇ’de atılan her adımı titizlikle takip ediyoruz. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 8619 ada 6,7,8 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda ‘resmi kurum alanı (emniyet hizmet alanı)’  amaçlı 1/10000 koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğini iptal etti. Böylece AOÇ’deki hukuksuzluk bir kez daha yargı kararıyla ortaya kondu. Peş peşe elde ettiğimiz hukuk zaferleri, kamu yararı ve AOÇ mücadelemizde bize güç veriyor” diye konuştu.

 

Plan değişikliği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tarihi statüsüyle bağdaşmamaktadır, hukuka aykırı

Candan, karar gerekçesinde yer alan  “Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde tarihi SİT statüsündeki taşınmazda yapılan planlama ile getirilen emniyet hizmet alanı kullanımının, Atatürk Orman Çiftliği'nin özel statüsü, açık ve yeşil alan kullanımı, tarihi sit alanı ilan edilme gerekçeleri, ilke  kararı ve yargı kararları ile bilirkişi raporundaki tespitlerle birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tarihi SİT alanları içerisinde, bu statünün özelliği gereği ve bu özelliğin bir sonucu olarak tarihi SİT statüsü ile uyumlu yapılaşma ve kullanım kararlarının getirilebileceği, uyuşmazlık konusu alan özelinde ise ancak müze gibi tarihi dokuya uygun yapılara veya tarihi dokuya uygun düşecek ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte tarımsal yapılaşmalara imkan sağlayacak planlamaların yapılabileceği, getirilen emniyet hizmet alanı kullanımının özellikle uyuşmazlık konusu alanın tarihi SİT statüsünün mevcut niteliği ile bağdaşmayacağı, bu kullanımın Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tarihi statüsünün korunup geliştirilmesine herhangi bir katkısının olmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu planlama kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine dikkat çekti.

Karar bir kez daha Kaçak Saray’ın kaçaklığının altını çizmiştir. Cumhurbaşkanlığının yeri Çankaya Köşkü’dür

Candan mahkemenin ilke kararına atıfta bulunmasına işaret ederek, şunları söyledi:

 “Yargının sarayı kaçak hale düşüren 1700 sayılı ilke kararı ile gerekçelendirmesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yürüttüğümüz bütünlüklü hukuk süreci için açısından büyük önem taşımaktadır. Karar gerekçesinde bir kez daha Kaçak Saray’ın kaçaklığının altı çizilmiştir. Mahkeme daha önce de, tarihi SİT alanlarında kamu kurumu alanı yapılamayacağı gerekçesi ile telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Söz konusu plan değişikliğinin iptal edilmesi, haklılığımızın tescilidir. Cumhurbaşkanlığının yeri Çankaya Köşküdür. ”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birim


Toplam Görüntülenme : 8748
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
AOÇ Medipol Plan değişikliği davasında bilirkişi raporu yayınlandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  plan değişikliği yapılarak Medipol’e tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği toprakları için mücadeleden vazgeçmiyor.
17 Temmuz 2023
Yargı, AOÇ’de emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir hukuk zaferi daha kazandı. Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetine aykırı olarak AOÇ’de Emniyet Hizmet Binası yapımını yargıya taşımıştı.
09 Mart 2023
Mimarlar : Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, fabrikadan, rezidansa geçit yok!
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk  Orman Çiftliği’nde,  Çimento Fabrikası alanında  LİMAK’ın  rezidans ,avm yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından  yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşımıştı.
02 Ocak 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!