Ana SayfaHakkımızdaHaberlerBasınAOÇ ve HukukBaşkent DayanışmasıKaçak SarayAnka ParkMarmara KöşküAOÇ ABD Çiftliği OlmayacakSergilerArşiv / BelgelerProje Fikir 9AOÇ Davaları Haritası
Yargı, Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılaşma öngören Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanmasına ikinci kez yürütmeyi durdurma verdi

Yargı, Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılaşma öngören Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanmasına  ikinci  kez yürütmeyi durdurma verdi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’ni talana açan plan değişiklerine karşı mücadele devam ediyor.  Ankara 4. İdare Mahkemesi, mimarların açtığı dava sonucunda, Etimesgut’ta tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi SİT Alanı sınırlarındaki alanın askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurmuştu.    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştı. Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması üzerine mahkeme ek rapor alınmasını istedi. Ankara 4. İdare Mahkemesi ek rapor sonrasında da alana ilişkin olarak tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarında her türlü müdahalenin  peşini bırakmayacağız. AOÇ alanlarında Milli Savunma Bakanlığı’nın  Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanması ile yapılaşmaya açılmasına  mahkemenin ikinci kez  izin vermemesi  kamu yararı adına sevindiricidir. Yargı ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı vererek AOÇ de talana geçit vermemiştir” dedi.

AOÇ mücadelemizde bu çifte yürütmeyi durdurma kararı mücadele azmimizi bir kez daha perçinlemiştir

Candan, şöyle devam etti:

“Atatürk Orman Çiftliği alanlarında parçacıl plan değişikleri ile talan süreci devam ederken bir plan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. AOÇ alanlarında Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanmasına ilişkin kiralanan alanın askeri alan ilan edilerek yapılaşmaya açılmasını yargıya taşıdık. Atatürk Orman Çiftliği alanları kamusaldır kamuya kapalı olamaz. Yargı bir kez daha AOÇ Alanları askeri alan olamaz ve yapılaşmaya açılamaz diyerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Uzun erimli yürüttüğümüz AOÇ mücadelemizde bu çifte yürütmeyi durdurma kararı mücadele azmimizi bir kez daha perçinlemiştir” diye konuştu.

 

Uygulanması halinde telafisi güç zararlar yaşanacak

Candan, hukuksal sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

“Atatürk Orman Çiftliği’nin topraklarının her bir metrekaresindeki talan sürecini yakından takip ediyor ve yargıya taşıyoruz.  Etimesgut’ta MİT, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na tahsis edilen AOÇ arazisinde yapılan yapılaşmada bunlardan birisiydi. Açtığımız davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi,  Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin yürütmesini durdurmuştu. Davada YD kararı kaldırıldı, bunun üzerine mahkeme rapor alınmasını istedi. Ankara 4. İdare Mahkemesi ek rapor sonrasında da alana ilişkin olarak tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme dava konusu plan değişikliğini hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmesini durdurdu.”

Atatürk Orman Çiftliği alanlarının, gizli ya da açık talanına izin verilemez, mücadelemiz devam ediyor

Candan mahkeme gerekçesinde yer alan, ‘’ Dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi heyetince düzenlenen gerek 17.05.2021 tarihli rapor gerekse 28.09.2021 havale tarihli ek rapor bir bütün olarak değerlendirildiğinde; "Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı Nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin; 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında belirtilen kamuya kapalı pasif yeşil alan kullanımından -askeri alan- kullanım türüne dönüştürülmesinin üst ölçekli plana aykırı olduğu, ayrıca askeri kullanım alanına ilişkin bu yerin de neden seçildiğinin plan açıklama raporunda yer verilmediği gibi söz konusu planlama işleminin yürürlükte bulunan koruma mevzuatı hükümlerine uygun olmadığı hususları da gözünün alındığında, tesis edilen plan değişikliği işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve ayrıca şehircilik ilke ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, işlemin yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir” ifadelerine de dikkat çekti.

Candan, “Bilimden ve teknikten aldığımız güçle Atatürk’ün bize emanet ettiği toprakları korumaya devam edeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği alanlarının, gizli ya da açık talanına izin verilemez, mücadelemiz devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Toplam Görüntülenme : 7921
Kategori Haberleri

Mimarlar : Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, fabrikadan, rezidansa geçit yok!
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk  Orman Çiftliği’nde,  Çimento Fabrikası alanında  LİMAK’ın  rezidans ,avm yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından  yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşımıştı.
02 Ocak 2023
Yargı, Atatürk Orman Çiftliği tarihi SİT alanında emniyet hizmet binası yapılmasına geçit vermiyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetine aykırı kullanımlarla talana açılmasına karşı hukuksal mücadeleye devam ediyor.
24 Kasım 2022
Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde TOBB vurgunu
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin talanına ve rantta açılmasına ilişkin mücadeleyi tüm baskılara rağmen yükselterek büyütüyor.
09 Eylül 2022
Atatürk Orman Çiftliği’nde Kaçak Saray ne ise ABD Elçiliği odur
Mimarlar Odası Ankara Şubesi hülle yoluyla ABD Elçiliği’ne satılan Atatürk Orman Çiftliği arazisi için mücadeleyi bırakmıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin o dönem satışını yargıya taşıdığı ABD Elçiliği Binası hukuksuz bir şekilde Atatürk Orman Çiftliği’nde  inşa edildi. 
22 Ağustos 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!